Reklamace

 1.  Vyplněný reklamační formulář odešlete společně se zbožím na naši adresu. /download/6-reklamacni-formular/ 
 2. Při doručení objednaného zboží je kupující povinen zboží ihned zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou.
 3. Pokud zboží tyto vady vykazuje, je kupující povinen zboží ihned(max. do druhého dne) reklamovat u přepravce (např. Česká pošta, apod.) a sepsat zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím ani přepravcem uznány. Pokud je obal zjevně poškozený, odmítne jej kupující převzít(platí především u křehkého zboží, jako brýle, hodinky apod.) a sepíše s dopravcem zápis o škodě.
 4. V případě přepravní škody uchovejte obal v němž je zboží přepravováno pro případnou fotodokumentaci.
 5. Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.
 6. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.blingstar.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
 7. Oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na emailové adrese: blingstar@email.cz Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno a příjmení kupujícího, adresu, telefon, rovněž e-mail (pokud existuje), číslo objednávky, podrobný popis závady i popis toho, jak k závadě došlo (jak vznikla).
 8. V případě, že zboží je třeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník (kupující) povinen zboží zabalit do obalu, který vyhovuje nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
 9. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží, eventuelně opravou či vrácením zaplacené kupní ceny, včetně nákladů/poštovného nutných na doručení zboží k prodejci. V případě reklamace zboží neposílejte na dobírku, ale pošlete ho jako pojištěný balíček, nebo pojištěnou doporučenou zásilku. Zboží poslané na dobírku nebude prodávajícím přijmuto.Pokud bude reklamace shledána jako neodůvodněná, bude zákazníkovi zboží odesláno  zpět.
 10. Prodávané šperky jsou bižuterie (není-li uvedeno jinak) a nejsou určeny ke každodennímu nošení ani ke koupání a neměly by přijít do styku s vodou. Jsou vyrobeny převážně ze slitiny mědí, zinku apod. Bižuterie v důsledku působení chemických látek (lidský pot, vliv prostředí apod.) a slunečního světla může postupně měnit svoji barvu. Tomu nelze zabránit žádnou výrobní technologií a prodejce www.blingstar.cz nebude takové reklamace považovat za oprávněné. 
 11. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním. Prodávající dále nepřebírá odpovědnost za škody, které vyplývají z nesprávného užívání zakoupeného zboží či chybnou manipulací. Záruka se taktéž se nevztahuje na zboží, které je dodáno zdarma.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 • Jan Neubauer, Blingstar.cz
 • Adresa: Jugoslávská 24, 32600 Plzeň
 • tel: 608-522-637
 • e-mail: blingstar@email.cz
 • webwww.blingstar.cz
 • IČO: 87070243

V Plzni dne 11.6. 2018

Náš tip