Reklamace

1.     Vyplněný reklamační formulář odešlete společně na naši adresu se zbožím, případně na náš email. /download/6-reklamacni-formular/ 

 

2.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupeného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

3.    Pokud je při doručení zásilka viditelně značně poškozena, doporučujeme zásilku od dopravce nepřebrat. O této skutečnosti je nutné bez zbytečného odkladu upozornit prodávajícího.

 

4.    Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.

 

5.    Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.blingstar.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně, e-mailem, vyplněným reklamačním formulářem, nebo telefonicky.

 

6.    Oznámení o zjištěných závadách doporučujeme kupujícímu uplatňovat emailem na naší emailové adrese blingstar@email.cz .V oznámení o závadách prosím uveďte: jméno a příjmení kupujícího, adresu, telefon, rovněž e-mail (pokud existuje), číslo objednávky, podrobný popis závady i popis toho, jak k závadě došlo (jak vznikla).

 

7.    V případě, že zboží je třeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník (kupující) povinen zboží zabalit do obalu, který vyhovuje nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

 

8.    V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží, eventuálně opravou či vrácením zaplacené kupní ceny, včetně nákladů/poštovného nutných na doručení zboží k prodejci. V případě reklamace zboží neposílejte na dobírku, ale pošlete ho jako pojištěný balíček, nebo pojištěnou doporučenou zásilku. Zboží poslané na dobírku nebude prodávajícím přijato. Pokud bude reklamace shledána jako neodůvodněná, bude zákazníkovi zboží odesláno zpět.

 

9.    Prodávané šperky jsou bižuterie (není-li uvedeno jinak) a nejsou určeny ke každodennímu nošení ani ke koupání a neměly by přijít do styku s vodou. Jsou vyrobeny převážně ze slitiny mědí, zinku apod. Bižuterie v důsledku působení chemických látek (lidský pot, vliv prostředí apod.) a slunečního světla může postupně měnit svoji barvu. Tomu nelze zabránit žádnou výrobní technologií a prodejce www.blingstar.cz nebude takové reklamace považovat za oprávněné.

 

10.   Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním. Prodávající dále nepřebírá odpovědnost za škody, které vyplývají z nesprávného užívání zakoupeného zboží či chybnou manipulací. Záruka se taktéž se nevztahuje na zboží, které je dodáno zdarma.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

·      Jan Neubauer, Blingstar.cz

·      Adresa: Jugoslávská 24, 32600 Plzeň

·      tel: 608-522-637

·      e-mail: blingstar@email.cz

·      webwww.blingstar.cz

·      IČO: 87070243

 

V Plzni dne 5.2. 2021