verze pro tisk

Obchodní podmínky

Internetového/on-line obchodu BLINGSTAR.CZ

provozovatel: Jan Neubauer

se sídlem na adrese: Jugoslávská 24, Plzeň, 32600

identifikační číslo: 87070243

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.blingstar.cz

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.blingstar.cz . Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.blingstar.cz, Jan Neubauer se sídlem Jugoslávská 1859/24, 326 00 Plzeň 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.blingstar.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

 1. Veškeré zboží odesíláme ihned, max. do druhého dne po přijetí objednávky respektive platby, a to v závislosti na zvoleném způsobu úhrady zboží.U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u platby převodem na účet je počátkem expediční lhůty okamžik připsání platby na účet prodávajícího.V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.
 2. Přepravné/poštovné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném způsobu úhrady. U objednávek na Slovensko je nutné počítat s tím, že si pošta navíc účtuje 4€(eura) za převod mezi měnami - eurem a korunou.
 3. Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován rovněž na stránce Typy plateb a dopravy.

IV. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu www.blingstar.cz, který je nedílnou součástí obchodních podmínek a právním řádem platným v ČR. Na zboží, které je dodáváno zdarma nelze uplatnit reklamace.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka - pokud objednávka nebyla na IČO

Zde si stáhněte formulář, vyplňte ho a odešlete spolu s vráceným zbožím:

Formulář - Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, má možnost zaslat zboží zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží musí být odesláno zpět prodávajícímu takovým způsobem, aby se předešlo případným škodám na zboží a jejich případnému následnému vymáhání ze strany prodávajícího. Po obdržení vráceného nepoškozeného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (převodem na účet nebo složenkou) do 14 dnů od data doručení. Vrácené zboží neposílejte na dobírku - nebude přijato. V případě odstoupení od kupní smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží.
 2. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
 3. 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
 4. 2. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 2. 1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 3. 2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

VIII. Nepřevzetí zásilky

V případě, že zboží již bylo odesláno a zákazník objednávku stornuje, zboží nepřevezme, odmítne zboží převzít ve stanovené úložní lhůtě od dopravce či doručitele, nebo zásilka nemohla být doručena z důvodu neoznačené schránky či zvonku. V takovém případě bude po kupujícm požadováno zaplacení nákladů na doručení(poštovné + balné). Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu www.blingstar.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

[Nahoru ↑]